Om oss:

Det var en gång för länge sedan som grunden till dagens veksamhet såg ljuset genom att 1990 bildades Glenn Johansson Bygg som enskild firma, med uppdrag inom byggservice. Åren förflöt dels med den egna verksamheten samt anställning inom byggsektorn. Arbeterna bestod av bl.a. villaproduktion, tillbyggnader, ombygg-nader, renoveringar.
Vårt upptagningsområde är Varberg i söder, Marks kommun i öster och Göteborg i norr.

2005 myntades "den lilla byggarén med de stora resurserna" då ett försäkringsbolag uttryckte sig "G Johansson kan ju fixa det mesta". Detta är en del av vårat motto, att det finns inga problem utan bara olika lösningar.

Under åren växte verksamheten och tankar uppstod om hur företaget skulle kunna vidarutvecklas och anpassa sig på bästa sätt till både kunder och arbetsmarknaden. 2010 gjordes en ökning av personalstyrkan samt en omstruktuering av företaget.

Vi är fortfarande lika lösnings-orienterade och har samma upptag-ningsområden som starten i och med av vi fortfarande mestadels jobbar mot försäkringsbolag, fastighetsägare, kommuner och privatperoner i denna region.

Företaget sysselsätter idag 10 personer. Vi har välutrustade servicebilar som på kort varsel kan hantera uppstående akutsituationer inom inbrott/brand/vattenskador.

 

Visitkort från 1990


Visitkort från 2016

 

 

 
Välkommen till G Johansson Byggnads AB
"den lilla byggar'n med de stora resurserna"