Tjänster:

I G Johansson Byggnads AB finns mångårig erfarenhet av byggbranchen och gedigen kunskap från de flesta byggområden.

Bland våra kunder finns försäkringsbolag, förvaltningsbolag, kommuner, bostadsrättsföreningar och byggföretag. Flera försäkringsbolag har valt ut oss till förtroende entreprenör inom vår region. Detta gäller olika försäkringsarbeten såsom vatten, frys, inbrott och brandskador. Detta förtroende samt vår kompetenta personal är vi mycket stolta över.

Vi ger dig raka och snabba besked om kostnader, tider och material. Tillsammans med företagets samlade resurser och erfarenhet ger vi dig en heltäckande hjälp för alla typer av projekt.

 

Miljöpolicy:

G Johansson Byggnads AB tar ansvar för miljön i alla sina uppdrag genom källsortering och återvinning.

Miljöarbetet är detsamma oavsett entreprenadens storlek. Vi vill förebygga miljöpåverkan genom att minimera restprodukterna i verksamheten och följa gällande lagar och förordningar.

G Johansson Byggnads AB arbetar utifrån årliga miljömål med stöd av handlingsplaner och eftersträvar att ständigt förbättra sitt miljöarbete. För oss är miljöarbetet en självklarhet och samtliga medarbetare deltar i miljöarbetet.

 

 

Kvalitetspolicy:

G Johansson Byggnads AB kan erbjuda sina kunder kompetent och kunnig personal med stor erfarenhet av alla förekommande arbeten inom bygg och mark.

Vi är ett lokalt företag med stor flexibilitet som åtar sig såväl stora som små uppdrag. Vi anpassar oss alltid efter kundens krav och behov.

Kvalitetsarbetet är detsamma oavsett entreprenadens storlek, dvs som kund kan du vara säker på att fönsterbytet i din villa blir lika väl kvalitetssäkrat som en nyproducerad industribyggnad. För oss är kvalitet en självklarhet. Kvalitet ska genomsyra allt vi gör – från första kundkontakt till färdig produkt. Vi ställer lika stora krav på vår egen personal som på våra leverantörer.

 

 
Välkommen till G Johansson Byggnads AB
"den lilla byggar'n med de stora resurserna"